ถุงมือดับเพลิง SAFE GRIP 3 firefighter gloves

ถุงมือดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย

SAFE GRIP 3 firefighter gloves


1. สามารถป้องกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น ทำจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด NOMEX-KEVLAR
2. โครงสร้างผ้า 3 ชั้น ผนึกกันเป็นเนื้อเดียว
3. ทนแรงตัดได้สูงสุดตั้งแต่ระดับ 3 ถึงระดับ5 ตามมาตรฐาน EN 388
4. ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานดับเพลิง EN 659:2008

Visitors: 54,094