รองเท้าดับเพลิง กู้ภัย

รองเท้าดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย

Firefighter slip-on boots AUSTRIA


1. ทำด้วยหนังชนิดพิเศษ ป้องกันความร้อนและน้ำได้ ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันความร้อน
2. ส่วนหัวรองเท้าและพื้นเสริมด้วยแผ่นโลหะเพื่อป้องกันของแหลมหรือของมีคม
3. ผ่านการรับรองมาตรฐานดับเพลิง EN 15090:2012

Visitors: 15,940