เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม


  • เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม-แบบสะพายหลัง_POLY-Portex-SL10_Rosenbauer_2.jpg
    เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบสะพายหลัง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย POLY PORTEX SL10 1. สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B2. พร้อมใช้งานได้ 54 วินาที3. อัตรา...

  • เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม แบบลากจูง_SL35-SL50_Rosenbauer.JPG
    เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบลากจูง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย SL35-SL50 1. สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B2. พร้อมใช้งานได้ 54 วินาที3. อัตราการฉีดโฟมท...
Visitors: 8,620