พัดลมระบายควัน

พัดลมระบายควัน ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย

High Performance Fans

รุ่น FANERGY V16

1. ใช้งานได้ทั้งระบายควัน ฉีดน้ำ และสร้างโฟม

2. ปรับมุมองศาพัดลมได้ตั้งแต่ -20 ถึง 20 องศา

3. ระยะเป่าลม 2-7 เมตร

4. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า

5. หน้าพัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีใบพัด 8 ใบ

6. สามารถสร้างปริมาณลมเพื่อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า 23,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

 

รุ่น FANERGY V22

1. ใช้งานได้ทั้งระบายควัน ฉีดน้ำ  และสร้างโฟม

2. ปรับมุมองศาพัดลมได้ตั้งแต่ -20 ถึง 20 องศา

                                                                               3. ระยะเป่าลม 2-7 เมตร

                                                                               4. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า

                                                                               5. หน้าพัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว มีใบพัด 8 ใบ

                                                                               6. สามารถสร้างปริมาณลมเพื่อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า 36,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

 

Visitors: 8,620