เครื่องอัดอากาศสำหรับ SCBA

เครื่องอัดอากาศสำหรับถังอากาศของชุดช่วยหายใจ (SCBA) ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer

Breathing Air Compressor

RBI 100 Atlantic

  • ใช้ในการอัดอากาศสู่ถังอัดอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ
  • มีอัตราการอัดอากาศได้ 100 L/min สามารถอัดอากาศได้ถึง 300 Bar
  • เป็นแบบ 3 Stage และ 3 ลูกสูบ
  • ความเร็วรอบต่ำมีความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ไม่เกิน 2,300 RPM
  • ขณะอัดอากาศเสียงดังไม่เกิน 82 เดซิเบล ที่ระยะห่างจากตัวเครื่อง 1 เมตร
  • ได้มาตรฐาน EN144
Visitors: 8,626