เครื่องตัด

เครื่องตัดไฮดรอลิก RSX 200-107 สำหรับงานกู้ภัย

• ระยะเปิดใบตัด 200 mm

• ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 40 mm

• กำลังตัดสูงสุด 107 t/1.050 kN

• น้ำหนัก 19.7 kg

• มาตรฐาน EN 13204 : 1J-2K-3K-4K-5K

• มาตรฐาน NFPA class : A8/B9/C8/D9/E9

Visitors: 15,940