ชุดไฟส่องสว่าง

 

ชุดไฟส่องสว่าง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย
Portable LED Lighting 

Model : RLS 2000
1. หลอดไฟเป็นหลอด LED

2. สามารถปรับเป็นไฟสว่าง และไฟฉุกเฉิน (กระพริบ)
3. สามารถให้ความสว่างด้านเดียว (180o) หรือรอบด้าน (360o)
4. ใช้งานได้นาน 3-10 ชั่วโมง
5. ให้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน (100%)
6. ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ชนิด rechargeable battery
7. มาตรฐาน IP54

Model : RLS 1000
1. หลอดไฟเป็นหลอด LED

2. สามารถปรับเป็นไฟสว่าง และไฟฉุกเฉิน (กระพริบ)
3. สามารถให้ความสว่างด้านเดียว (180o) หรือรอบด้าน (360o)
4. ใช้งานได้นาน 8-33 ชั่วโมง
5. ให้ค่าความสว่าง 4,500 ลูเมน (100%)
6. ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ชนิด rechargeable battery
7. มาตรฐาน IP54

 

 

Visitors: 45,410