เบาะรองรับการกระโดด

เบาะรองรับการกระโดด งานกู้ภัย (Safety Cushion)
ผลิตภัณฑ์ VETTER ประเทศเยอรมนี

สำหรับรองรับผู้ประสบภัยจากที่สูง รองรับความสูงได้ 16, 25 และ 60 เมตร โครงเบาะเป็นท่ออัดอากาศทำด้วย Ployamide เคลือบด้วยยาง

Model SP16
1. สามารถรองรับการโดดจากความสูง ไม่เกิน 16 เมตร
2. ตัวเบาะลมทำด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 1,100 dtex อาบพีวีซี (PVC)
3. ทนแรงฉีกขาดตามมาตรฐาน ISO 1421
4. พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 40 วินาที
5. คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 15 วินาที
6. ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 14151 PART 1 และ PART 3

Model SP25
1. สามารถรองรับการโดดจากความสูง ไม่เกิน 25 เมตร
2. ตัวเบาะลมทำด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 1,100 dtex อาบพีวีซี (PVC)
3. ทนแรงฉีกขาดตามมาตรฐาน ISO 1421
4. พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 75 วินาที
5. คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 25 วินาที
6. ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 14151 PART 1 และ PART 3


Model SP60

1. สามารถรองรับการโดดจากความสูง ไม่เกิน 60 เมตร
2. ตัวเบาะลมทำด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 1,100 dtex อาบพีวีซี (PVC)
3. ทนแรงฉีกขาดตามมาตรฐาน ISO 1421
4. พองตัวเต็มที่พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 95 วินาที
5. คืนตัวเพื่อรองรับการโดดครั้งต่อไปในเวลาไม่เกิน 30 วินาที
6. ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 14151 PART 1 และ PART 3

 

Visitors: 16,929