เครื่องยิงเชือก กู้ภัยทางน้ำ

เครื่องยิงเชือกสำหรับช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ Line thrower ผลิตภัณฑ์ ResQmax

Model Kit411

เครื่องยิงเชือก ResQmax รุ่น KIT 411 เป็นเครื่องยิงเชือกที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ ตัวอุปกรณ์จะพองตัวทันทีเมื่อกระทบกับผิวน้ำ ซึ่งตัวอุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 136 กิโลกรัม โดยเครื่องยิงเชือกต้องสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศเพื่อเป็นตัวอัดอากาศให้กับกระบอกยิงเชือกได้

 • ชุดชูชีพช่วยชีวิต มีเซนเซอร์ (Sensor) เมื่อกระทบผิวน้ำจะพองขึ้นอัตโนมัติ
 • สามารถยิงได้ไกล 400 ฟุต หรือ 122 เมตร

  1. กระบอกยิงเชือก
  – มีพันท้ายปืนแบบพับได้
  – กระบอกยิงเชือกมีความยาวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร เมื่อพับพันท้ายปืน
  – กระบอกยิงเชือกมีความยาวไม่น้อยกว่า 72 เซนติเมตร เมื่อกางพันท้ายปืน
  – ภายนอกทำมาจากวัสดุโพลีคาร์โบเนต (Polycarbonate) หรือดีกว่า
  – มีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
  2. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ
  – มีชุดอุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อเครื่องยิงเชือกกับเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศเพื่อเป็นตัวอัดอากาศให้กับกระบอกยิงเชือกได้
Visitors: 54,093