เครื่องยิงเชือก กู้ภัยทางน้ำ

เครื่องยิงเชือกสำหรับช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ Line thrower ผลิตภัณฑ์ ResQmax

Model Kit411

1. ชุดเชือกช่วยชีวิต มีชีพพร้อมเซนเซอร์ (Sensor) เมื่อกระทบผิวน้ำจะพองตัวขึ้นอัตโนมัติ
2. มีเชือกนำทางและเชือกช่วยชีวิต
3. สามารถยิงได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร
4. สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 136 กิโลกรัม

Visitors: 22,975