รถดับเพลิงอุตสาหกรรม

Customized Body System ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer

Fast Safe Powerful

The CBS series Provides the highest degree of induviduality in the design and manufacture of fire fighting trucks.

ออกแบบและผลิตเพื่อการดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่น คลังน้ำมัน โดยเฉพาะ

  • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อัตราสูบส่งสูงสุด 14,000 ลิตรต่อนาที
  • แท่นปืนฉีดอัตราการฉีดสุงสุด 15,000 ลิตรต่อนาที ระยะการฉีดไกลสูงสุด 120 เมตร
  • ระบบโฟมอุตสาหกรรมแบบ Balnce Pressure System
  • ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง
Visitors: 13,899