รถกู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน

รถกู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน Aerial Ladder Vehicle ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer

ออกแบบและผลิตเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารหรือที่สูงตลอดจนการดับเพลิง ตามมาตรฐานยุโรป EN14043

 

Visitors: 13,900