เรือดับเพลิงกู้ภัย

เรือดับเพลิงกู้ภัย Fire Boat ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer

High-Speed Aluminum Fire Boat

  • ตัวเรือทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร
  • เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องยนต์
  • ติดตั้งปั๊มดับเพลิง พร้อมเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำเรือ

 

Visitors: 15,942