เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม แบบสะพายหลัง

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบสะพายหลัง ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย

POLY PORTEX SL10

1. สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B
2. พร้อมใช้งานได้ 54 วินาที
3. อัตราการฉีดโฟมที่ 10 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 7 บาร์
4. ระยะในการฉีดแนวระนาบ 10 เมตร / แนวดิ่ง 6 เมตร
5. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 °C (- 4 °F) ถึง + 50 °C (+ 122 °F)
6.ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 3-7

Visitors: 8,620