เครื่องตรวจวัดสารพิษและสารเสพติด

เครื่องตรวจวัดสารพิษ และสารเสพติด Indicator 100

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Serstech สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการวิเคราะห์สารเคมี เช่น วัตถุระเบิด สารเสพติด สารเคมีอันตรายและสารเคมีสงครามได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
– THE SOLUTION
ขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพา และมีระบบปฏิบัติการที่ชานฉลาดสามารถปฏิบัติบนระบบ Cloud
 – SAFE AND EASY
 การวิเคราะห์ผลง่ายและปลอดภัยต่อตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ โดยตัวอย่างจะไม่ถูกทำลาย
 – DECISION SUPPORT AND REPORTING
 ซอฟแวร์ของ Serstech สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและสามารถออกเป็นรายงานที่เป็นเอกลักษณ์
 • Indicator 100  คือเครื่องตรวจวัดสารเสพติดและสารเคมีอันตรายแบบพกพา โดยการนำเทคโนโลยี Raman spectrometer มาใช้ในการวิเคราะห์ผล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์สารเคมีได้เป็นอย่างดีและใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ทันทีในขณะปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม
• Indicator  100 สามารถใช้วิเคราะห์ผลได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น โดยมี Application ให้เลือกทั้งหมด 4 application ได้แก่
1. วัตถุระเบิด
2. สารเสพติด
3. สารเคมีอันตราย
4. สารเคมีสงคราม
Visitors: 32,567