เครื่องตัดและถ่างชนิดแบตเตอรี

เครื่องตัดและถ่างชนิดแบตเตอรี รุ่น SPS360L E-Force 2

• กำลังในการถ่าง 37- 783 kN
• ระยะถ่าง 360 mm
• ระยะในการดึง ca. 440 mm
• กำลังในการดึง 52 kN
• ความสามารถในการตัดเหล็กกลม Ø 30 mm
• น้ำหนัก 18.9 kg
• มาตรฐาน 1I-2J-3H-4K-5I
• มาตรฐาน NFPA class  A7/B8/C6/D8/E7


Visitors: 15,940