เป็นเครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า (Breathing Air Compressor) รุ่น LW-100 E1 แบรนด์ L&W

- 230 โวลต์ 1 เฟส 50 Hz จังหวะระบายความร้อนด้วยลม 

- โครงทำมาจากสแตนเลสและทำการเคลือบสีพิเศษทำให้ทนต่อการใช้งานใกล้ทะเล 

- มีอุปกรณ์ระบายน้ำและลมในระบบแบบมือหมุน (Manual condensate drain) 

- อัตราการอัด 100ลิตร/นาที สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถอัดอากาศทั้ง 200 และ 300 บาร์ได้  

- คุณภาพอากาศที่อัดออกมา ได้มาตรฐาน EN12021

Visitors: 9,687