เครื่องถ่างชนิดไฟฟ้า

เครื่องถ่างชนิดไฟฟ้า รุ่น SP555 E2 แบรนด์ Lukas

- แรงถ่าง 658 kN 

- ระยะถ่าง 730 มิลลิเมตร

- แรงบีบ 115 kN 

- แรงดึง 58 kN 

- น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

- มาตรฐาน IP54

Visitors: 15,942