รถยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก

รถยนต์ Open Cab เครื่องยนต์ 4x4 MT

- ตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยแบบเปิด 3 ด้าน

- ถังบรรจุนำ ทำด้วยสแตนเลส ขนาดความจุ 140 ลิตร
- ตู้ขนาดกว้าง 1800 mm ยาว 1900 mm สูง 1400 mm
- โครงสร้างตูเก็บอุปกรณ์ทำด้วยอลูมิเนียมรูปพรรณ
- กรุผนังด้านนอก ด้านหน้า,ด้านข้างซ้าย,ด้านข้างขวา,ด้านหลัง ด้วยอลูมิเนียมลอนเรียบ
- ตู้เก็บอุปกรณ์มีประตูเปิด - ปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลงทำด้วยอลูมิเนียม ติดทั้งด้านข้างรถทั้งสองด้านรวมด้านท้ายรวม 3 บาน พร้อมมีกุญแจล็อคประตู โดยประตูทุกบานสามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันได้
- พื้นตู้ปูด้วยแผ่น Plaswood และ ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่น
- ด้านบนหลังคาปูด้วยเแผ่นอลูมิเนียมลายกันลื่น พร้อมติคตั้งราวกันตก 4 ด้านบันหลังคา
- ภายในผู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งแผง/ผนัง สำหรับแขวนเครื่องมือ 1 ด้าน ทำด้วยอลูมิเนียมพร้อมที่ยืดอุปกรณ์อย่างมั่นคง แข็งแรงตามความเหมาะสมของพื้นที่
- ติดตั้งบันไดสแตนเลสดำหรับปืนขึ้นหลังคา
- ติดตั้งแผง/ผนัง ลำหรับแขวนเคํรื่องมือ 1 ด้านทำด้วยอลูมิเนียม
- พร้อมที่ยึดดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแขีงแรง ตามความเหมาะสมของพื้นที่
- ทำสี พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตามลูกค้า

    อุปกรณ์เสริม Model 1  Model 2  Model 3
ลำดับ รายการ  ภาพประกอบ จำนวน  3.5MB  5.5MB 7.5MB 
1 เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงยี่ห้อ Rosenbauer
   1  ✔  ✔  ✔
2 ติดตั้งกันชนหน้า ทำด้วยเหล็กหนา 3 มม (Big Bumper)    1  ✔  ✔  ✔
3 ติดตั้งกว้าน ชนิดทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์     1  ✔  ✔  ✔
4 ปรับปรุงช่วงล่าง/โช๊ค/กันชนหน้า-หลัง/เสริมแหนบให้เหมาะกับการใช้งานดับเพลิง
- เปลี่ยนโช๊คอัพ หน้า-หลัง
- เสริมแหนบหลัง ซ้าย-ขวา
   1  ✔  ✔  ✔
5 เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ วิทยุ ยี่ห้อ ICOM IC-F5123D กำลังส่ง 40 วัตต์
   1  ✔  ✔  ✔
6 ชุดกล่องเสียงไซเรน/อิเล็กทรอนิกส์พร้อมที่พูดขยายเสียง (ELECTRONIC SIREN/PA) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์    1  ✔  ✔  ✔
7  ชุดโคมไฟส่องสว่างบนหลังคาตู้อุปกรณ์ หรือด้านหน้ารถ แบบหลอดไฟฮาโลเจน หรือ LED ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ลูเมน    1  ✔  ✔  ✔
8 พัดลมระบายควันกำลังสูง
   1     ✔   ✔
9 Argus Mi-tic-E-3 + Black Hard Carry Case
เป็นกล้องมองผ่านควันหนาทึบ หรือมองในที่มืด แบบมือถือ 
   1     ✔   ✔
10  เครื่องตัดถ่างชนิดไฟฟ้า Lukas SC258 E3
   1     ✔   ✔
11 ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับติดยานพาหนะ
   1       ✔
12  ชุดดับเพลิง Rosenbauer
- เสื้อ Fire Max 3
- กางเกง Fire Max 3
- หมวกดับเพลิง+ไฟฉายติดหมวก Hero Titan
- ถุงเมือ SAFT Grip 3
- HOOD
- รองเท้า Boros
   2       ✔
13  อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ Draeger PSS 3000

   2       ✔
14  เครื่องฉีดหรือยิงน้ำผสมสารก่อโฟมดับเพลิงแรงดันสูง พร้อมถังบรรจุน้ำแบบสะพายหลัง CAFS
   1       ✔

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวโหลด Brochure Visitors: 28,678