Argus Mi-TIC-S

Argus Mi-TIC-S

• จอภาพ color TFT LCD 3.5 นิ้ว
• สามารถมองผ่านควันหรือมองในที่มืดหาจุดต้นเพลิงได้
• ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้  -40°C to 1100°C
• ถ่ายภาพได้ 1,000 ภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ 16 ชั่วโมง
• การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 1801

Visitors: 22,977