Argus Mi-TIC-E

Mi-TIC-E

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

• จอภาพ color TFT LCD 2.7 นิ้ว
• สามารถมองผ่านควันหรือมองในที่มืดและหาจุดต้นเพลิงได้
• ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้  -40°C to 760°C
• ถ่ายภาพได้ 1,000 ภาพและบันทึกภาพ 1 เคลื่อนไหวได้ 16 ชั่วโมง
• การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 1801

 

Visitors: 54,094