เครื่องถ่างชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น SP555 E2

เครื่องถ่างชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น SP555 E2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

• แรงถ่าง 658 กิโลนิวตัน
• ระยะถ่าง 730 มิลลิเมตร
• แรงบีบ 115 กิโลนิวตัน
• แรงดึง 58 กิโลนิวตัน
• น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
• ได้รับมาตรฐาน IP544

Visitors: 54,094