เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำ (Axial Booster Pump)

  

 

เครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำ 
• ใช้ในการเร่งระบายสูบน้ำจากถนน หรือ ผลักดันน้ำจากท่อระบายน้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 550 ลิตร/วินาที (33 ลบ.มนาที) รุ่น AB-33
• สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 750 ลิตรวินาที (45 ลบ.ม/นาที) รุ่น AB-45
• ใช้เครื่องยนต์ดีเชลขนาด 4,100 c.c. จากประเทศฝรั่งเศส มาตรฐานEURO ll ส่งกำลังให้กับปั้มไฮดรอลิคขับตัวใบพัด โดยตัวใบพัดมีความ แข็งแรง สามารถตัดขยะในท่อระบายน้ำได้โดยไม่ติดขัด
• สามารถควบคุมการทำงานที่หน้าแผงควบคุมจอแสดงผลแบบ LCD และ ควบคุมสัญญาณรีโมตออนไลน์เรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้
  ทั้งระบบแอนดรอยด์ หรือ ระบบไอโอเอส แสดงสถานะการทำงานของ เครื่องยนต์ เช่น ความเร็วรอบ อุณหภูมิเครื่องยนต์ แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ชั่วโมงการทำงาน
   และ จะแจ้งเตือนสถานะผิดปกติผ่านทาง SMS เช่น ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย แจ้งปีดการใช้งานระบบ และ อื่นๆ
• ชุดควบคุมมีการประจุไฟฟ้าอัโนมัติจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

 

 

 

 

 

Visitors: 29,835