เครื่องตัดชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น S312 E2

เครื่องตัดชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น S312 E2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

• แรงตัด 680 กิโลนิวตัน
• ขนาดใบมีด 6.3 นิ้ว
• น้ำหนัก 18.5 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA classes A7/B8/C7/D7/E7 , EN cutting class I ,EN cutting performance 11-21 - 3l - 4J - 5J , IP54

 

Visitors: 54,093