เครื่องค้ำยันชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น R421 E2

เครื่องค้ำยันชนิดไฟฟ้า Lukas รุ่น R421 E2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
• ก้านยก ยืดได้สูงสุด 750 มิลลิเมตร
• ระยะถ่างได้สูงสุด 1,347 มิลลิเมตร
• ยืดหยุ่นและไม่ต้องใช้สายยางเพื่อการทำงานอย่างเป็นอิสระ
• น้ำหนัก 19 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
• ได้รับมาตรฐาน IP54

Visitors: 54,094