เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม


 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม_Fox_Rosenbauer.jpg
  Fox
  เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย รุ่น Fox • สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย• ใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ กำลัง 29 kW (38 แรงม้า)• อัตราสูบจ่าย สูงสุดที่ 1,...

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม_Beaver_Rosenbauer_1.jpg
  เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย รุ่น BEAVER • สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย • ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 จังหวะ กำลัง 26 kW (34 แรงม้า) • อัตราสูบจ่าย ท...

 • ปั๊มสูบน้ำหาบหาม_Otter_Rosenbauer.jpg
  เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย รุ่น OTTER • สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย • ใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ กำลัง13 kW (17 แรงม้า) • อัตราสูบจ่าย ที่ 1050-...
Visitors: 8,620