Beaver

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer ประเทศออสเตรีย

รุ่น BEAVER

• สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

• ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 จังหวะ กำลัง 26 kW (34 แรงม้า)

• อัตราสูบจ่าย ที่ 375-1,200 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 6-12 บาร์

• ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN14466 or EN1028

Visitors: 8,619