รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ Hydraulic Platform Vehicle ผลิตภัณฑ์ Rosenbauer

ออกแบบและผลิตเพื่อการดับเพลิงอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ตามมาตรฐานยุโรป EN1777

Visitors: 13,900